Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της XLG


Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την XLG καθιερώνει συμφωνία με τους όρους αυτούς. Με την εγγραφή σε αυτές τις υπηρεσίες ή τη χρήση τους συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους κάτωθι Όρους Παροχής Υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Μέρη

Οι λέξεις “Εσείς” και “σας” αναφέρονται σε εσάς, ως χρήστης της Τοποθεσίας.

“Χρήστης” είναι κάποιος που έχει πρόσβαση, περιηγείται, πραγματοποιεί αναζήτηση, ή χρησιμοποιεί με οιονδήποτε τρόπο την Τοποθεσία. “Εμείς” και “μας” αναφέρονται στην XLG.

Περιεχόμενο

“Περιεχόμενο” σημαίνει κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες, ήχο, βίντεο, δεδομένα θέσης και κάθε άλλη μορφή δεδομένων ή επικοινωνίας. “Περιεχόμενό Σας” σημαίνει Περιεχόμενο που υποβάλλετε ή μεταδίδετε, μέσω, ή σε σχέση με την Τοποθεσία, όπως αξιολογήσεις, κριτικές, θετικά σχόλια, προσκλήσεις, check-ins, μηνύματα και πληροφορίες που προβάλλετε ή προβάλλατε δημόσια στο προφίλ του λογαριασμού σας. “Περιεχόμενο Χρήστη” σημαίνει Περιεχόμενο που οι χρήστες υποβάλλουν ή μεταδίδουν, μέσω, ή σε σχέση με την Τοποθεσία. “Περιεχόμενο της XLG” σημαίνει Περιεχόμενο που δημιουργήσαμε και διαθέτουμε σε σχέση με την Τοποθεσία. “Περιεχόμενο Τρίτων Μερών” σημαίνει Περιεχόμενο που προέρχεται από μέρη εκτός της XLG ή των χρηστών της, που γίνεται διαθέσιμο σε σχέση με την Τοποθεσία. “Περιεχόμενο της Τοποθεσίας” σημαίνει το Περιεχόμενο που γίνεται διαθέσιμο σε σχέση με την Τοποθεσία, συμπεριλαμβάνοντας το Περιεχόμενό Σας, το Περιεχόμενο Χρήστη, το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών και το Περιεχόμενο της XLG.

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας και της Χρήσης της, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση ή πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα διάταξη πνευματικών δικαιωμάτων και το δίκαιο.

2. Αποποίηση ευθύνης

Τα υλικά για την ιστοσελίδα XLG παρέχονται “ως έχουν”. Η εταιρία XLG δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η εταιρία XLG δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν κάνει καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο ή με άλλο τρόπο σχετικά με τα υλικά ή σε οποιεσδήποτε ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτήν την ιστοσελίδα.

3. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η εταιρία XLG ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής εργασιών) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών για την ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο ή για προσφερόμενες υπηρεσίες, ακόμη και αν η XLG ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

4. Αναθεωρήσεις

Τα υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της XLG θα μπορούσαν να περιέχουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η εταιρία XLG δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβή, πλήρη ή τρέχοντα. Η XLG μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

5. Σύνδεσμοι

Η εταιρία XLG δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το δικτυακό τόπο της και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των συνδέσμων στον εν λόγω χώρο. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει έγκριση από την εταιρία XLG για τον χώρο αυτό. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

6. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσεως των τροποποιήσεων 

Η Εταιρία XLG μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε αξίωση σχετική με την ιστοσελίδα της XLG θα πρέπει να διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.

8. Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ο διαδικτυακός τόπος XLG κατοχυρώνει όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο σχετικό περιεχόμενο αυτών των σελίδων. Όλα τα συμπεριλαμβανόμενα σε αυτό τον τόπο, όπως κείμενα, γραφικά, ηχητικά κλιπ, λογότυπα, κουμπιά, εικόνες, ψηφιακές λήψεις, συλλογές στοιχείων, λογισμικό, εικονίδια, κώδικας html και κώδικας xml, καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα εν τούτο, αποτελούν ιδιοκτησία ή έχουν λάβει άδεια από την XLG ή των παρόχων πληροφοριών της και προστατεύονται από διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.


Καλέστε μας σήμερα
210 9430219

Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας εδώ:

Επικοινωνία ή στo email: info@xlg.grΜας εμπιστεύονται